W jaki sposób język angielski stał się językiem międzynarodowym?

Dzisiaj język angielski jest językiem urzędowym do prowadzenia działalności gospodarczej, do regulowania ruchu lotniczego i morskiego, jest to również język, w którym publikowane są prace naukowe, i oczywiście angielski jest najczęściej używanym językiem w Internecie. Na naszej stronie korepetycje z języka angielskiego są jednym z najpopularniejszych przedmiotów, prawie 30% naszych korepetycji dotyczą języka angielskiego.

Jak to się stało, że język angielski stał się 
tak popularny?


W XIX wieku dominującym językiem w Europie był  język francuski, a w Polsce jeszcze niedawno język rosyjski. Dominacja języka angielskiego jest oczywiście związana z potęgą Stanów Zjednoczonych jako pierwszego mocarstwa na świecie. Ale żeby zrozumieć, jak język angielski opanował świat, trzeba cofnąć się i zrozumieć XVIII wiek. W tym czasie Imperium Brytyjskie posiadało już kilka kolonii w Indiach, ale przede wszystkim w Ameryce Północnej. Kontynent północnoamerykański został skolonizowany przez Francuzów i Anglików. Po wojnie siedmioletniej i po wygranej Anglików, Ameryka Północna została zdominowana przez Imperium Brytyjskie.

Następnie przez cały XIX wiek Anglicy będą kontynuować ekspansję kolonialną zwłaszcza w Indiach i Afryce. W 1922 roku Imperium Brytyjskie obejmowało 1/4 powierzchni planety i 1/5 światowej populacji. To w krajach, w których obecni są osadnicy z Wielkiej Brytanii takich jak Indie, zapanował język angielski. Kraje bez osadników były administrowane przez wojsko i administrację, tam język angielski stał się językiem elit i administracji.

Po pierwszej wojnie światowej Stany Zjednoczone stały się światową potęgą. Traktat Wersalski został napisany nie tylko po francusku, ale także po angielsku. Językiem dyplomatycznym stał się język angielski. Ale  zwłaszcza po drugiej wojnie światowej Stany Zjednoczone rozszerzyły swoje wpływy na Europę Zachodnią. Natomiast w krajach ZSRR  i całym bloku komunistycznym nauka języka rosyjskiego była obowiązkowa w szkołach. Wraz z upadkiem  ZSRR język rosyjski zmalał w krajach Europy Wschodniej. Upadek ZSRR przyśpieszył dominację Stanów Zjednoczonych i języka angielskiego. Pojawienie się Internetu wzmocniło ten proces.

Obecnie 360 milionów posługuje się angielskim jako pierwszym językiem , a 1 miliard jako drugim językiem.

Czy język mandaryński mógłby zastąpić język angielski?

Czy wraz z możliwym upadkiem Stanów Zjednoczonych możemy zaobserwować upadek języka angielskiego i być może rozpowszechnienie języka chińskiego?

Trudno powiedzieć, ale Chiny to szczególny przypadek. To dość zamknięty kraj, który ma własny internet, co ogranicza jego wpływy na świecie. Możliwe więc, że wpływy chińskie będą się toczyły w języku angielskim.

Dlatego trudno jest uciec przed językiem angielskim, który okazuje się niezbędny, dlatego lepiej mieć dobry poziom. Jeśli masz jakieś luki, czy myślałeś o prywatnych lekcjach z języka angielskiego? Prowadzimy właśnie korepetycje online.